Logo
Imprimă această pagină

LEGISLATIEPOSTARI IN ANUL 2018

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 3 din 18 martie 2015 - pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură | CUPRINDE ULTIMELE MODIFICARI DIN ANII 2015 - 2018 (postat in 07.03.2018) 

ORDINUL nr. 619/2015 - pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă aGuvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 | CUPRINDE ULTIMELE MODIFICARI DIN ANII 2015 - 2018 (postat in 07.03.2018)POSTARI IN ANUL 2017

Lege nr. 97 din 05/05/2017
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 334 din 08/05/2017 - Legea nr. 97/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2017 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015­2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
                     

Hotărâre nr. 214 din 12/04/2017 / Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 19/04/2017 - Hotărârea nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013

Lege nr. 18 (r1) din 19/02/1991 Legea fondului funciar nr. 18/1991  -Text actualizat la data de 01.01.2016. Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 23/04/2013 - Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 Text actualizat la data de 19.04.2017

Hotărâre nr. 1064 din 11/12/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 833 din 24/12/2013 / Hotărârea nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Ordonanţă de urgenţă nr. 34 din 23/04/2013Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

Hotărâre nr. 211 din 05/04/2017  / Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 253 din 12/04/2017 - Hotărârea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor

2021 Copyright © A.P.I.A. MURES
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd